Klanten geven ons gemiddeld een 4,8 op Google
4.8/5
4,8 op Google
4.8/5

WINACTIE KERST

Lees hier de actievoorwaarden voor de winactie: Win 3 maanden gratis bloemen.

 1. Algemeen
 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘Winactie kerst’ (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door Weekly Flower., gevestigd aan de Albrandswaardsedijk 223 (3172XA) Poortugaal, Nederland.
 2. Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op http://weeklyflower.nl/actievoorwaarden-kerstactie/.
 3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het Spel kunt u contact opnemen met hallo@weeklyflower.nl
 1. Deelname
 1.  Deelname aan de Actie is voor iedereen die in Nederland woont.
 2.  Je doet mee aan de Actie als je gedurende de Actieperiode reageert op de social media post op de Instagram- en/of Facebookpagina van Weekly Flower.
 3.  Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van Weekly Flower en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
 4.  Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.

 

 1. Actie kerst – hoe het werkt
 1. De Actie vindt plaats van 9-12-2021 van 05:00 tot 16-12-2021 10:00 (hierna: de “Actieperiode”). 
 2. De winnaars worden via social media benaderd om verdere afhandeling van de prijzen rond te maken. De winnaar kan gevraagd worden om eventuele contact- en adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs.
 3.  Na afloop van de Actieperiode wordt in totaal 1 prijs weggegeven onder de deelnemers via Facebook en Instagram. 
 4. Deze Actie heeft als doel de cadeaubon, als aanvulling op het reguliere aanbod, te promoten.
 1. Prijzen
 1.  De te winnen prijs is een 3 maanden abonnement met maandelijkse bezorgingen in de vorm van een cadeaubon t.w.v. €56,97.
 2. Weekly Flowerbehoudt zich uitdrukkelijk het recht om de leeftijd van een winnaar te verifiëren voor het overhandigen van de prijs. Weekly Flower kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of niet-gebruik van de prijzen door de winnaars. Weekly Flower behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 3. De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
 4. Op verzoek van Weekly Flower dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.
 1. Privacy
 1. In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie.  
 2. De verklaring met betrekking tot de bescherming van de privacy en het gebruik van cookies van Weekly Flower is van toepassing op het Spel.
 3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Weekly Flower het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit kenbaar maken aan Weekly Flower via hallo@weeklyflower.nl met vermelding van toegang/wijziging/verwijdering van persoonlijke gegevens.
 5. Deelnemers kunnen door Weekly Flower gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie.
 6. Winnaars geven toestemming aan Weekly Flower om hun identiteit te vermelden op sociale netwerken en in de media in het algemeen.
 1. Aansprakelijkheid
 2. Weekly Flower is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
 3. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot het Spel via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is Weekly Flower niet aansprakelijk. 

  7. Diversen

 1. Weekly Flower behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld
 2. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd. De toekenning van de prijs mag geen aanleiding geven tot enig geschil of claim van welke aard dan ook. 
 3.  Indien van toepassing, zal Weekly Flower zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
 4.  Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Weekly Flower.In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Weekly Flower.
 5. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Weekly Flower.
 6. Op de Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

wijzig DE GROOTTE

Let op! Je kunt je de grootte van jouw boeket tot 5 dagen voor de eerstvolgende bezorging wijzigen. Doe je dit later dan dat? Dan ontvang je nog één keer het ‘oude’ boeket.

wijzig jouw boeket

Let op! Je kunt je boeket tot 5 dagen voor de eerstvolgende bezorging wijzigen. Doe je dit later dan dat? Dan ontvang je nog één keer het ‘oude’ boeket.

wijzig adres

laat ons weten waarom je stopt

laat ons weten waarom je pauzeert